Znaki zakazu obowiązujące w Polsce

Na pewno nie raz widziałeś już znaki zakazu przy drogach. Sygnalizują kierowcy (i nie tylko jemu), że nie powinien wykonywać pewnej czynności. Czy to jedyna ich funkcja?

Drogowe znaki zakazu – o czym informują kierowcę?

Podczas przygotowań do kursu na prawo jazdy na pewno nie raz natrafisz na znaki zakazu. Poznasz je dobrze podczas teorii, a ich znajomość przyda Ci się na jazdach, egzaminie i w życiu. Dlaczego znaki zakazu są tak istotne? Przeczytaj!

Jak wyglądają znaki zakazu?

Ujednoliceniem stylistyki znaków drogowych zajęła się Konwencja wiedeńska. To właśnie od tego momentu znaki zakazu i wszelkie inne wyglądają w większości krajów Europy niemal identycznie. Co je wyróżnia? Niemal wszystkie są w kształcie okrągłej tarczy z czerwoną obwódką i białym lub niebieskim tłem. Symbole widoczne na nich mogą mieć różne barwy. Istnieją nieliczne wyjątki od reguły kształtu:

 • znak STOP B-20 – ośmiokąt foremny;
 • znak B-39 i B-43 – kwadrat o zaokrąglonych wierzchołkach.

Do czego służą znaki zakazu?

Co bardzo ważne, znaki drogowe zakazu mają na celu powstrzymać kierowców i innych uczestników ruchu od podejmowania pewnych manewrów i zachowań. Najczęściej dotyczy to kierunku i sposobu przemieszczania się, wjazdu określonego typu pojazdów w dane obszary lub konieczności chwilowego zatrzymania auta. Znaki zakazu muszą być bezwzględnie przestrzegane dla porządku i bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowe informacje potrzebne do określenia miejsca obowiązywania danego zakazu mogą być umieszczone w formie tabliczek pod znakami.

Kompilacje znaków zakazu w Polsce

Poza standardowymi znakami zakazu występują też pewne nietypowe ich odmiany. Powstają celem rozszerzenia ograniczeń np. na różne typy pojazdów. Dotyczy to, chociażby oznakowania o symbolu B-6/8/9. Oznacza on zakaz wjazdu na dany typ trasy pojazdów innych niż samochodowe. Wyłącza więc z ruchu ciągniki rolnicze, pojazdy zaprzęgowe i rowery. Poza tym na samych tarczach znaków zakazu umieszczane są dodatkowe informacje. Mogą one wskazywać na czas zakazu wjazdu do konkretnego miejsca.

Znaki zakazu z opisem – lista znaków zakazu

Dla ułatwienia nauki poniżej przedstawiamy wszystkie znaki zakazu w ich podstawowych wersjach.

Znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach

Bardzo często wykorzystywany podczas blokowania określonych odcinków dróg. Znak zakazu ruchu w obu kierunkach dotyczy:

 • pojazdów wszelkiego typu;
 • kolumn pieszych;
 • poganiaczy;
 • jeźdźców.

Kiedy najczęściej możesz spotkać się z takim oznakowaniem na drodze? Po pierwsze jest to remont lub budowa drogi. W takich przypadkach pod znakiem B-1 zwykle umieszczana jest tabliczka „Nie dotyczy pojazdów budowy”.

Znak B-2 – zakaz wjazdu

Podobnie jak oznaczenie B-1, ogranicza ruch wszystkich pojazdów, kolumn pieszych, poganiaczy i jeźdźców. Różnica jest taka, że dotyczy tylko jednego kierunku ruchu. Dlatego właśnie takie znaki zakazu umieszcza się dla wytyczenia porządku ruchu na jezdniach jednokierunkowych. Widząc takie oznakowanie drogi, musisz podjąć działanie inne niż jazda na wprost.

B-3 – zakaz wjazdów pojazdów silnikowych wielośladowych

Znaki drogowe zakazu z widocznym symbolem samochodu od frontu ograniczają ruch aut i innego rodzaju pojazdów silnikowych wieloosiowych. Zakaz więc nie dotyczy motocykli jednośladowych. Zwykle znak B-3 jest używany w miejscach, gdzie szerokość jezdni nie pozwala na ruch tradycyjnych aut. Kolejny powód to niewystarczająca nośność drogi na danym odcinku. Odmianą znaku B-3 jest B-3a, który ogranicza wjazd autobusów.

B-4 – zakaz wjazdu motocykli

Stosowany w miejscach, gdzie drogowcom zależy na ograniczeniu hałasu emitowanego przez jednoślady silnikowe. Prezentuje symbol motocyklisty siedzącego na jednośladzie.

B-5 – zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych

W tym przypadku chodzi o:

 • pojazdy dostawcze o DMC powyżej 3,5 tony;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy wolnobieżne;
 • ciągniki rolnicze;
 • pojazdy specjalne o DMC powyżej 3,5 tony.

Podczas jazdy na pewno zauważysz, że znaki zakazu B-5 występują z dodatkowymi informacjami. Mogą one sygnalizować o zakazie wjazdu dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej określonego tonażu lub porze dnia, w której nie mogą one wjeżdżać w określone strefy.

B-6 – zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znaczenie tego oznakowania jest bardzo proste – kierujący ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym nie może jechać dalej, widząc je przed sobą. Znaki B-6 ustawia się w podobnym celu co B-3. Chodzi o zwiększenie płynności ruchu w miejscach o dużym jego natężeniu.

B-7 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

W tym przypadku kierujący pojazdem z przyczepą nie może jechać dalej. Zakaz nie dotyczy jednak pojazdów z naczepą lub przyczepą jednoosiową. Zazwyczaj ograniczenie to ma na celu ochronę infrastruktury drogowej lub jest wywołane niekorzystnymi warunkami w danym obszarze. Może mu towarzyszyć ograniczenie tonażowe.

B-8 – zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Kolejny ze znaków, który ma na celu zwiększenie płynności ruchu. Nie pozwala na dalsze poruszanie się pojazdom zaprzęgowym, jeźdźcom i poganiaczom.

B-9 – zakaz wjazdu dla rowerów

Opisywane znaki zakazu dotyczą rowerzystów. Są ustawiane np. w pobliżu jezdni, wzdłuż której wytyczono ścieżkę rowerową. Obowiązują również na drogach, na których prędkość rowerzysty powodowałaby niebezpieczeństwo dla ruchu innych pojazdów.

B-10 – zakaz wjazdu motorowerów

Nie pozwala na dalsze przemieszczanie się wszystkim kierowcom motorowerów. Jest uzupełnieniem ograniczenia dla poruszania się pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi.

B-11 i B-12 – zakaz wjazdu wózków rowerowych i ręcznych

Pierwszy z nich ogranicza ruch wózków rowerowych na drogach o sporym natężeniu ruchu. Dróg natomiast uniemożliwia pchanie, ciągnięcie lub prowadzenie wózków ręcznych nawet na poboczu.

B-13, B13a i B-14 – znaki zakazu dla aut z towarami niebezpiecznymi

Tego typu znaki zakazu są wyjątkowe pod względem kolorystyki – zawierają pomarańczowy element określający niebezpieczny ładunek, ryzyko zapalenia, skażenia wody lub wybuchu. Stosuje się je dla pojazdów, które przewożą ilości towarów niebezpiecznych zakwalifikowane pod kategorię oznaczenia pomarańczowego.

B15, B-16, B-17 – zakaz wjazdu dla pojazdów o konkretnych wymiarach

Ta grupa oznaczeń organizuje wjazd pod kątem szerokości (B-15), wysokości (B-16) i długości (B-17) pojazdu. Pierwszy ze znaków umieszcza się, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 metra. W przypadku drugiego oznakowania minimalna wysokość przejazdu nie może być większa niż 4,5 metra. Ostatni ze znaków obowiązuje na drogach o wyjątkowo ostrych i nagłych zakrętach.

B-18 i B-19 – znaki zakazu dla aut o konkretnej masie i nacisku na oś

Znak zakazu B-18 sygnalizuje pojazdom i zespołom pojazdów brak możliwości kontynuowania jazdy daną drogą, jeśli ich DMC jest większa niż wartość na oznakowaniu. W przypadku B-19 chodzi o maksymalny nacisk na jedną oś. Jeżeli pojazd wyposażony jest w oś wielokrotną, maksymalny nacisk na jedną z nich nie może być większy niż 80% wartości widocznej na znaku.

B-20 – znak STOP

To najbardziej charakterystyczny ze wszystkich znaków zakazu, jakie obowiązują w Polsce. Zobowiązuje kierowcę do zatrzymania się przed:

 • miejscem przecięcia się dróg;
 • przejazdem kolejowym;
 • przejazdem tramwajowym.

Znak zakazu B-20 ustawiany jest też w innych miejscach, szczególnie tam, gdzie słaba widoczność na skrzyżowaniu nie pozwala na swobodny przejazd bez zatrzymania. Widząc oznaczenie STOP, kierowca musi zatrzymać pojazd przed linią bezwzględnego zatrzymania lub w miejscu umożliwiającym bezpieczne zaobserwowanie sytuacji na przecięciu dróg.

B-21–B-24 – znaki zakazu dotyczące kierunku ruchu

Znaki te informują kierowcę, że nie może wykonywać widocznych na nich manewrów. Wyjątkiem jest znak B-21, który oprócz zakazu jazdy w lewo wskazuje na zakaz zawracania. Oznaczenie B-24 odwołuje zakaz zawracania na danej drodze.

B-25–B-28 – zakaz wyprzedzania i odwołania zakazu wyprzedzania

W tej grupie znaków znajdują się oznakowania mówiące o braku możliwości wyprzedzania. B-25 i B-27 dotyczą aut osobowych (odpowiednio zakaz i odwołanie zakazu), a znaki zakazu B-26 i B-28 są przyporządkowane autom ciężarowym.

B-29 i B-30 – używanie sygnałów dźwiękowych

Od miejsca, w którym zauważysz znak zakazu B-29 nie masz możliwości stosowania sygnalizacji dźwiękowej w aucie. Wyjątek stanowi poinformowanie innych uczestników ruchu o bezpośrednim zagrożeniu na drodze. Znak B-30 jest odwołaniem oznaczenia B-29.

B-31 – pierwszeństwo przejazdu dla auta nadjeżdżającego z przeciwka

Stosowany szczególnie w miejscach o zwężonej szerokości jezdni np. na mostach. W takich przypadku osoba widząca czerwoną strzałkę zgodna z jej kierunkiem jazdy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z przeciwnej strony.

B-32 i jego wersje

W tym przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w wyznaczonym przez uprawnioną osobę miejscu. Nie może też sam odjechać, chyba że na wyraźny znak kontrolera. Znak B-32 występuje w kilku wariantach i zawsze na swojej tarczy wskazuje powód zatrzymania np. przejście graniczne.

B-33 i B-34 – znaki ograniczające prędkość

Podobnie jak znak STOP najbardziej rozpowszechnione ze wszystkich z grupy B. B-33 wskazuje, że kierujący pojazdem nie może przekroczyć prędkości widocznej na tarczy oznakowania. Odwołaniem limitu jest znak B-34 lub:

 • najbliższe skrzyżowanie;
 • inny limit prędkości;
 • oznaczenie „Strefa zamieszkania”;
 • obszar zabudowany.

B-35, B-37, B-38 i B-39 – znaki ograniczające postój

Kierowca, widząc ten znak, zobowiązany jest do unikania postoju pojazdu trwającego dłużej niż minutę. Znaki zakazu postoju nie obowiązują w sytuacji podyktowanej warunkami drogowymi lub nieoczekiwaną sytuacją. Może obowiązywać stale lub czasowo. Wariant B-37 wskazuje na ograniczenie postoju w dni nieparzyste, a B-38 w dni parzyste. Odmiana B-39 to strefa zakazu postoju na wszystkich drogach. Odwołuje ją znak B-40.

B-36 – zakaz zatrzymywania się

W tym przypadku kierujący pojazdami nie mogą wykonywać zatrzymywania się. Wyjątek stanowią nieoczekiwane warunki drogowe i sytuacja wywołana np. stłuczką czy wypadkiem.

B-41 – zakaz ruchu pieszych

To oznaczenie dotyczy pieszych i wskazuje, że po stronie umieszczenia znaku nie ma możliwości dalszego przejścia. Zwykle znajduje się pod nim tabliczka „przejście drugą stroną”. Takie znaki zakazu umieszcza się najczęściej w momencie remontu chodnika.

B-42 i B-43 – strefa ograniczonej prędkości

Znak szczególnie spotykany w miejscach o sporym natężeniu ruchu i mnóstwie skrzyżowań. Określa maksymalną dopuszczalną prędkość, z którą kierowca może się poruszać.

Znajomość zasad ruchu drogowe i twoje bezpieczeństwo

Wiedza to jedno, a stosowanie się do niej to drugie. Dlatego, zanim zaczniesz kurs, pomyśl, jaką szkołę i instruktora wybierzesz. Możesz skorzystać z rankingu szkół jazdy w Krakowie na BeDriver i właśnie tutaj odszukać idealne miejsce do nauki dla siebie. Życzymy powodzenia!

Wróć do bloga