Skrzyżowanie równorzędne – kto ma pierwszeństwo? Poznaj najważniejsze zasady!

Szczególnym typem skrzyżowań jest równorzędne przecięcie dwóch dróg. Panują na nim specyficzne zasady, nigdy nie spotkasz na nich znaku STOP czy sygnalizacji świetlnej. Jak więc masz się na nich zachowywać, prowadząc pojazd? Przeczytaj o najważniejszych zasadach skrzyżowania równorzędnego!

Czym jest skrzyżowanie równorzędne?

W prostych słowach skrzyżowanie równorzędne to przecięcie dróg mających jednakową „ważność”. Oznacza to, że żadna z nich nie jest drogą z pierwszeństwem ani podporządkowaną. O pojawieniu się takiego rodzaju skrzyżowania informuje znak A-5. Umieszczono na nim symbol przecinających się dróg w kształcie litery X. Gdy go zobaczysz, możesz mieć pewność, że wjeżdżasz na skrzyżowanie równorzędne. Zasady na nim panujące są specyficzne ze względu na spore niebezpieczeństwo samej krzyżówki dróg. Najpierw warto zająć się tym, kto ma pierwszeństwo w takim miejscu.

Skrzyżowanie równorzędne a zasada prawej ręki

To właśnie na tego typu przecięciu jezdni zasada prawej ręki przydaje się najbardziej. Chodzi w niej o to, że kierujący pojazdem ustępuje pierwszeństwa przejazdu kierowcy znajdującemu się po jego prawej stronie. Skrzyżowanie równorzędne nie sugeruje więc drogi z pierwszeństwem – o tym, kto przejedzie pierwszy, decyduje zasada prawej ręki. Należy ją stosować zawsze, chyba że na krzyżówce pojawia się pojazd uprzywilejowany.

Najważniejsze zasady obowiązujące na skrzyżowaniu równorzędnym

Warto pamiętać, że na tego rodzaju przecięcie dróg pojawia się na polskich drogach dosyć rzadko. W zdecydowanej większości osiedla mieszkaniowe i drogi gruntowe mają skrzyżowanie równorzędne. Pierwszeństwo przejazdu nie jest określone na znakach. Każdy z kierujących pojazdami zbliżając się do tego miejsca, powinien zachować szczególną ostrożność. Nie można przecież z góry założyć, że przejedzie przez skrzyżowanie pierwszy. Jeżeli taka krzyżówka znajduje się w pobliżu osiedli mieszkaniowych, to ograniczenie prędkości na nich jest w przedziale 20–40 km/h. Poza tym na takich skrzyżowaniach zabrania się wyprzedzania innych pojazdów.

Na czym polega trudność krzyżówek dróg równorzędnych?

Jest kilka sytuacji, które mogą spowodować u młodych kierowców konsternację na skrzyżowaniu równorzędnym. Pierwsza z nich to ustalenie, kto ma pierwszeństwo. Poruszając się drogą z pierwszeństwem, przez zwykłe gapiostwo można nie zauważyć zmiany organizacji ruchu. W takiej sytuacji kierujący pojazdem myśli, że skrzyżowanie równorzędne daje mu pierwszeństwo, ale jest w błędzie – zwłaszcza gdy jego prawa strona jest zajęta. Wtedy dochodzi do jego wymuszenia, co może skutkować kolizją, a nawet wypadkiem.

Kolejna trudność polega na tym, kogo i w jakich sytuacjach należy „przepuszczać”. Można to wyjaśnij bardzo prosto – jeśli Twoja prawa strona jest zajęta i tor jazdy pojazdów się krzyżuje, musisz ustąpić pierwszeństwa. Podobnie jest w sytuacji, gdy dwa pojazdy stoją naprzeciwko siebie, a Ty planujesz skręcić w lewo. Jeżeli pojazd z naprzeciwka jedzie prosto lub w prawo, również musisz ustąpić mu pierwszeństwa. Jest sytuacja, w której zasada prawej ręki na skrzyżowaniach równorzędnych nie obowiązuje – to pojawienie się pojazdu uprzywilejowanego i szynowego. Bez względu na to, z której strony jadą, zawsze mają pierwszeństwo. Najpierw przejedzie pojazd uprzywilejowany, a potem szynowy.

Szczególny typ skrzyżowania równorzędnego

Jest jeden charakterystyczny przypadek równorzędnego „przecięcia” dróg – to rondo. Dojeżdżając do niego, każdy z uczestników musi ustąpić pierwszeństwa uczestnikowi ruchu znajdującemu się na rondzie. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule o zasadach jazdy po rondach.

Podsumowanie zasad skrzyżowania równorzędnego

Co jest najważniejsze w bezpiecznej jeździe na równorzędnych krzyżówkach? Nigdy nie jeździj na pamięć. Pamiętaj o zasadzie prawej ręki i pojazdach, którym bezwzględnie musisz ustąpić pierwszeństwa. Jeśli chcesz przeczytać więcej porad o zasadach drogowych lub szukasz profesjonalnej nauki jazdy w Krakowie, to skorzystaj z naszego rankingu BeDriver!

Wróć do bloga