Jazda po rondzie – jak robić to dobrze?

Skrzyżowania o ruchu okrężnym mają zwykle na celu zwiększenie płynności ruchu i bezpieczeństwa. Budowane są w miastach, by przeciwdziałać korkom. Rzeczywiście tak się dzieje, jeśli wszyscy użytkownicy rond znają zasady poruszania się po nich. Oto najważniejsze zasady bezpiecznej jazdy po rondach. Przeczytaj!

Czym jest rondo i jakie są jego rodzaje?

Mówiąc najprościej rondo drogowe to skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Jego pojawienie się jest sygnalizowane oznakowaniem pionowym A-8 i C-12. Zwykle towarzyszy im również znak „ustąp pierwszeństwa” A-7. Na rondach jeździ się w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. Jazda po rondzie zależna jest od jego typu. W polskich realiach drogowych zwykle występują następujące typy rond drogowych:

  • jednopasmowe;
  • wielopasmowe;
  • turbinowe;
  • półturbinowe;
  • spiralne.

Ronda można też podzielić pod względem rozmiaru, dlatego spotykamy mini, małe, średnie i duże ronda (o średnicach zewnętrznych od 10 metrów do ponad 65 metrów). Niektóre są dodatkowo wyposażone w sygnalizację świetlną, inne mają wyraźne wskazania kierunkowe w postaci oznakowania poziomego.

Jak bezpiecznie jeździć po rondach – najważniejsze wskazówki?

Trzeba przyznać, że jazda na rondzie tylko w teorii jest prosta. Dlaczego? Ze względu na znikome zasady ruchu drogowego wielu kierowców kieruje się bliżej nieokreślonymi zasadami poruszania się po nich. A to powoduje bałagan i trudne sytuacje. Zacznijmy jednak od początku, czyli od wjazdu na rondo.

Jak i kiedy wjeżdżać na rondo?

Jeżeli przed rondem stoi znak pionowy „ustąp pierwszeństwa”, kierowca wjeżdżający na skrzyżowanie okrężne musi ustąpić wszystkim pojazdom już znajdującym się na rondzie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed rondem nie ma znaku „ustąp pierwszeństwa”, a jedynie oznakowanie „ruch okrężny”. Wtedy działa zasad prawej ręki i to kierowca będący na rondzie musi ustąpić wjeżdżającemu znajdującemu się po jego prawej. Takie sytuacje są jednak bardzo rzadko spotykane w polskich realiach.

Poza tym zasady jazdy po rondzie uwzględniają też sposób wjazdu. Jeżeli rondo jest jednopasmowe, to problem w zasadzie nie istnieje. Trudniej jest w przypadku skrzyżowań wielopasmowych. Wtedy należy ustawić się do wjazdu zgodnie z przewidywanym kierunkiem jazdy. Dlaczego?

Jak zjeżdżać z ronda?

Na kursie z pewnością instruktor nauczy Cię, że po minięciu słupka poprzedzającego interesujący Cię zjazd należy włączyć prawy kierunkowskaz i opuścić rondo. To oczywiście prawda. A co wtedy, gdy na rondzie są dwa pasy? Jazda po rondzie wielopasmowym jest podobna do poruszania się po kilkupasmowej drodze. Chcąc zmienić pas, należy włączyć kierunkowskaz i ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które się na nim znajdują. Na rondach mnóstwo kierowców o tym zapomina i zjeżdża z ronda z lewego pasa, zajeżdżając drogę osobie jadącej prawym skrajnym pasem na wprost. Zanim opuścisz rondo wielopasmowe, wcześniej zmień pas na skrajny prawy i dopiero opuść rondo. Wyjątkiem są ronda z wytyczonymi kierunkami zjazdów, które uniemożliwiają inną jazdę niż na znakach poziomych i pionowych.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Jak wspominaliśmy wcześniej, na rondzie pierwszeństwo ma pojazd poruszający się po nim. Ustąpić mu musi kierowca, który zamierza wjechać na rondo. Poza tym zasady jazdy po rondzie wskazują, że przy każdej zmianie pasa na rondzie kierowca jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa. Skrzyżowanie okrężne to również miejsce, na którym pierwszeństwo ma pojazd uprzywilejowany. A co z pojazdami szynowymi? Te również mają pierwszeństwo przejazdu, ale tylko wtedy gdy zjeżdżają z ronda. Nie ma przy tym znaczenia kierunek ich jazdy i Twoje położenie. Natomiast podczas wjazdu na rondo kierujący pojazdem szynowym musi ustąpić pierwszeństwa.

Jazda po rondzie a kierunkowskazy

To chyba jedna z największych kości niezgody wśród kierowców – czy podczas jazdy po rondzie należy mieć włączony lewy kierunkowskaz? Sytuację pogarsza fakt niejednoznacznych przepisów a w zasadzie ich brak odnośnie tego konkretnego przypadku. Jazda po rondzie z włączonym kierunkowskazem lewym nie jest błędem, ale czy jest potrzebna? Kierunkowskaz włącza się w momencie zamiaru zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy. Każde skrzyżowanie ma z góry narzucony kierunek – w lewo. Poza tym poruszając się po rondzie jednopasmowym, nie zmieniasz pasa. Dlatego wiele sądów rozstrzygających sporne sytuacje w kwestii kierunkowskazów w lewo na rondzie przyznaje, że są one zbędne. Należy je włączać jedynie przed zamiarem zjazdu z ronda. Służy do tego prawy kierunkowskaz.

Jazda po rondzie – wnioski

Gdybyśmy chcieli podsumować ww. wskazówki, to warto powiedzieć o kilku zasadach. Po pierwsze pamiętaj o prawidłowym ustawianiu się przy wjeździe na rondo. Po drugie nie zajeżdżaj innym drogi, zmieniając pas. Po trzecie (jeśli znaki poziome nie wskazują inaczej) zjeżdżaj z ronda tylko z prawego skrajnego pasa. Jeśli będziesz przy tym jeździć rozsądnie i spokojnie żadne rondo nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Jeśli chcesz więcej praktycznych porad zawsze sięgaj po podpowiedzi BeDriver!

Wróć do bloga