Znaki ostrzegawcze – kształt, cel, wskazania

Czy znasz znaki ostrzegawcze widoczne przy jezdniach? W tym artykule poznasz je wszystkie wraz ze znaczeniem! Sprawdź!

Znaki ostrzegawcze – o czym informują i po co się je stosuje?

Wszystkie znaki ostrzegawcze ustawia się celem ochrony twojego bezpieczeństwa. Gdy będziesz już kierowcą, zaczniesz stosować się do nich bezwzględnie z wdzięcznością, że istnieją. Oto najważniejsze znaki ostrzegawcze z polskich dróg!

Czym są znaki ostrzegawcze i jak wyglądają?

Konwencja wiedeńska ustanowiła w 1968 roku wzór wszystkich znaków drogowych. W Polsce również obowiązuje, co jest widoczne w stylistyce i kształtach oznaczeń. Znaki ostrzegawcze stworzone są po to, by informować kierowców o stałym lub okazjonalnie pojawiającym się zagrożeniu na drodze. Dzięki nim kierujący pojazdami są w stanie je przewidzieć i dostosować sposób prowadzenia auta do warunków.

Jak wyglądają znaki drogowe ostrzegawcze?

Wszystkie znaki ostrzegawcze są w kształcie trójkąta równobocznego. Ogromna większość ma jeden wierzchołek zwrócony pionowo ku górze. Wyjątek stanowi znak „ustąp pierwszeństwa”, którego wierzchołek skierowany jest pionowo w dół. Wszystkie znaki drogowe ostrzegawcze mają czerwoną obwódkę, pomarańczowe tło i zwykle czarny symbol oznaczenia w środku.

W jakiej odległości umieszcza się znaki od miejsca niebezpiecznego?

Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma dopuszczalna prędkość na danym odcinku. Przyjmuje się, że na drodze o prędkości powyżej 60 km/h takie znaki ostrzegawcze powinny znajdować się na dystansie 150-300 metrów od newralgicznego obszaru. Na pozostałych odcinkach taka odległość skraca się maksymalnie do 100 metrów. Najważniejsze jest jednak to, by kierujący pojazdem miał czas na reakcję.

Znaki drogowe ostrzegawcze a dodatkowe informacje

Bardzo częstym zjawiskiem jest umieszczanie pod znakami ostrzegawczymi dodatkowych tabliczek. Mają one na celu zdefiniować:

 • odległość od znaku do niebezpiecznego obszaru;
 • liczbę niebezpiecznych elementów (np. zakrętów);
 • dystans, na jakim obowiązuje zagrożenie.

Dlatego bardzo ważne jest nie tylko poznanie znaków drogowych ostrzegawczych, ale też przyjrzenie się, jakie wskazówki umieszczane są pod nimi.

Ostrzegawcze znaki drogowe z opisami

Aby nauka znaków drogowych szła ci jeszcze lepiej, poniżej zestawiliśmy najważniejsze z nich. Opisy, które je definiują, pomogą ci na zrozumienie, o jakich zagrożeniach konkretne znaki ostrzegawcze mówią.

Znaki od A-1 do A-4 – niebezpieczne zakręty

Pierwsze 4 znaki drogowe ostrzegawcze z grupy odnoszą się do niebezpiecznych zakrętów. Oznakowania A-1 i A-2 wskazują na pojawienie się jednego ostrego zakrętu w określonym kierunku. Znaki A-3 i A-4 informują o serii zakrętów i pokazują, w którą stronę jest pierwszy z nich. Pod nimi stosuje się dodatkowe tabliczki, które mogą informować np. o liczbie takich zagrażających bezpieczeństwu zwrotów drogi.

Znak A-5 – skrzyżowanie dróg

W tym przypadku oznaczenie przypomina znak X. Ostrzega przed znajdującym się przed kierowcą przecięciem dróg bez określania na nich pierwszeństwa. Oznacza to, że kierujący pojazdem jest zobowiązany do ustąpienia pojazdowi z prawej lub jadącemu na wprost jeśli sam skręca w lewo.

Znaki A-6a–A-6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

Znaki ostrzegawcze z ww. symbolami mówią kierowcy o zbliżającym się przecięciu dróg podporządkowanych. Zawsze informują, że kierujący pojazdem znajduje się na drodze z pierwszeństwem, a dowolnej strony mogą pojawić się inne drogi. Oznakowania te stosuje się zawsze, gdy przecinające jezdnie są ustawione względem drogi z pierwszeństwem pod kątem prostym.

Znaki A-6d i A-6e – wlot drogi jednokierunkowej

W przypadku takich oznaczeń drogowych kierowca zostaje ostrzeżony o pojawieniu się z lewej lub prawej strony wlotu drogi podporządkowanej jednokierunkowej. 

Znak A-7 – ustąp pierwszeństwa

Najbardziej charakterystyczny ze wszystkich znaków drogowych ostrzegawczych, bo odwrócony o 180 stopni. Na jego tle nie znajduje się żaden symbol, składa się wiec z trójkąta, czerwonej otoczki i pomarańczowej tarczy. Oznakowanie to zobowiązuje widzącego je kierowcę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na drodze głównej. Znaki ostrzegawcze „ustąp pierwszeństwa” stosuje się w miejscach o dobrej widoczności, gdzie nie ma potrzeby ustawiania znaku STOP.

A-8 – skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Bardzo podobny do znaku informacyjnego C-12. Ustawiany zwykle w miejscach, gdzie dostrzeżenie zmiany kierunku ruchu jest trudne. Znak ostrzegawczy A-8 ustawia się również w towarzystwie oznakowania D-48 „zmiana pierwszeństwa”.

Znaki A-9 i A-10 – przejazd kolejowy

Pierwszy ze znaków wskazuje na pojawienie się w najbliższym czasie przejazdu kolejowego z zaporami. Informuje o zaporach, które zamykają cały przekrój drogi lub tylko jeden z pasów. Oznaczenie A-10 z widocznym symbolem lokomotywy wskazuje na przejazd bez zapór. Oba ze znaków drogowych ostrzegawczych umieszcza się w towarzystwie słupków z grupy G.

Znaki A-11 i A-11a – przeszkoda na drodze

Bardzo podobne znaki, które jednak oznaczają zgoła coś innego. Pierwszy z nich w postaci dwóch garbów informuje o poprzecznych nierównościach na pasie ruchu. Drugi natomiast umieszcza się przed celowo ustawioną na drodze przeszkodą zwalniającą.

Znaki z grupy A-12 – zwężenie jezdni

Trzy oznaczenia o symbolach A-12a, A-12b i A-12c. Każdy z nich wskazuje kierowcy, że zbliża się do miejsca zwężenia drogi. W zależności od symbolu na tarczy znaki ostrzegawcze o zwężeniu jezdni pokazują, z której strony jezdni występuje zwężenie.

Znak A-16 przejście dla pieszych

Kolejny ze znaków łudząco podobny do jednego ze znaków informacyjnych. W tym przypadku znaki drogowe ostrzegawcze A-16 wskazują, że kierowca zbliża się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Zwykle stosowany poza terenem zabudowanym i w miejscach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.

Znak A-20 zmiana sposobu jazdy na dwukierunkowy

Oznakowanie z dwiema strzałkami umieszczonymi w dwóch różnych kierunkach. Ustawia się go w miejscach, gdzie jezdnia z jednokierunkowej zmienia się nagle w dwukierunkową. Bardzo często stosowany w przypadku remontów jednego z pasa ruchu, gdy przejazd pojazdów jest zorganizowany na jednym pasie.

Znak A-21 – tramwaj

W tym przypadku znaki ostrzegawcze z tramwajami umieszcza się w miejscach o słabej widoczności torów. Mogą być uzupełniane przez inne oznakowania tabliczkowe pod spodem tarczy, które wskazują na przebieg torów.

Znaki A-22 i A-23 – zjazd i podjazd

Oznaczenia te ostrzegają kierującego pojazdem, że przed nim znajduje się nagła zmiana poziomu jezdni. W zależności od symbolu na znaku może informować o nagłym zjeździe lub podjeździe. Wymienione znaki ostrzegawcze umieszcza się nie tylko ze względu na spadek lub podjazd, ale też:

 • słaby stan nawierzchni;
 • niebezpieczne zakręty.

Znak A-24 – rowerzyści

W tym przypadku znaki drogowe ostrzegawcze A-24 umieszcza się gdy:

 • następuje wjazd z drogi dla rowerów;
 • przejazd dla rowerów w poprzek drogi jest słabo widoczny;
 • przejazd dla rowerów umieszczony jest na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.

A-29 – sygnały świetlne

Oznaczenie z widocznymi na tarczy znaku światłami. Wskazuje, ze kierowca zbliża się do miejsca, w którym występuje kierowanie ruchem przez sygnalizację świetlną.

Znak A-30 – inne niebezpieczeństwo

Bardzo prosty znak w postaci wykrzyknika. Dotyczy on wszystkich innych oznaczeń, które nie są bezpośrednio wymienione w zestawieniu znaków ostrzegawczych. Dla zorientowania się, o jakie zagrożenie chodzi, pod znakiem umieszcza się opis lub graficzne ukazanie niebezpieczeństwa.

Znak A-31 – niebezpieczne pobocze

Oznakowanie umieszcza się w miejscach, gdzie pobocze nagle zmienia swoją strukturę (np. z utwardzonego asfaltowego na gruntowe) lub jest osadzone na innym poziomie niż jezdnia. Może występować w dwóch wariantach w zależności od strony występowania niebezpiecznego pobocza.

Znak A-33 – zator drogowy

Widząc takie oznaczenie pionowe na drodze, możesz przypuszczać, że niedługo natrafisz na zator. Powodem występowania zatoru jest wyjątkowo wysokie natężenie ruchu połączone z brakiem możliwości dostrzeżenia go przez nadjeżdżających z tyłu kierowców.

A-34 – wypadek drogowy

Ustawiany chwilowo w miejscu, w którym doszło do wypadku drogowego. Bardzo łatwo rozpoznawalny z powodu widocznego symbolu auta przewróconego na bok. Gdy taki znak ostrzegawczy jest umieszczony na drodze, wskazuje on też na zablokowanie drogi lub bardzo znaczne utrudnienie w ruchu.

Znaki związane ze zjawiskami drogowymi

Istnieje również grupa różnych znaków ostrzegawczych, które umieszcza się na drodze z powodu pewnych cyklicznych zjawisk. Mogą one dotyczyć ryzykownych zjawisk naturalnych, utrudnień spowodowanych robotami drogowymi lub zwierzętami. Są to następujące znaki ostrzegawcze:

 • A-13 ruchomy most;
 • A-14 roboty na drodze;
 • A-15 śliska jezdnia;
 • A-17 dzieci;
 • A-18a i A-18b – zwierzęta gospodarskie i dzikie;
 • A-19 boczny wiatr;
 • A-25 spadające kawałki skalne;
 • A-26 lotnisko;
 • A-27 nabrzeże / brzeg rzeki;
 • A-28 żwir.

Zawsze stosuj się do znaków drogowych

Pamiętaj, że znaki ostrzegawcze ustawia się dla twojego bezpieczeństwa. Aby umieć zastosować się do nich, wybierz naukę szkoły jazdy, która cię tego nauczy. Propozycje najlepszych szkół jazdy w Krakowie i ranking instruktorów znajdziesz w wyszukiwarce BeDriver. Sprawdź teraz!

Wróć do bloga