Zgoda na otrzymywanie e-maili zawierających treści marketingowe ośrodków szkolenia kierowców

Zgoda na otrzymywanie e-maili zawierających treści marketingowe ośrodków szkolenia kierowców

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Krzysztofa Szkolnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Szkolnicki „Kompania Kadrowa”, e-maili zawierających treści marketingowe ośrodków szkolenia kierowców

Pełna treść zgody:

Wyrażam zgodę na używanie przez Krzysztofa Szkolnickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Szkolnicki „Kompania Kadrowa” telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, laptop, komputer itp.) w celach marketingowych ośrodków szkolenia kierowców tj. na otrzymywanie informacji marketingowych (informacji handlowych) ośrodków szkolenia kierowców na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Szczegóły przetwarzania danych zostały opisane w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych: https://bedriver.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Masz prawo:

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.